Určenie kongresu

Kongres je určený najmä pre neurológov, detských neurológov, ortopédov, 

traumatológov, neurochirurgov, rehabilitačných lekárov,  fyzioterapeutov, 

pre lekárov a pracovníkov kúpeľných zariadení,  logopédov - dysfagiológov, 

psychológov starajúcich sa o neurologických pacientov, študentov vysokých škôl 

so zameraním na fyzioterapiu a na rehabilitačnú starostlivosť a pre všetkých 

kolegov a kolegyne, ktorí majú záujem o neurorehabilitáciu a fyzioterapiu

 

 Podporené projektom EU ITMS 26220220099 

"Mechanizmy a nové markery vzniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu"