Tematické zameranie kongresu

 • História neurorehabilitácie, rehabilitácie a fyzioterapie
 • Ergoterapia v prospech neurologických pacientov
 • Nové možnosti v rehabilitácii pacientov so sclerosis multiplex
 • Možnosti rehabilitácie a fyzioterapie u pacientov s „Movement Disorders“ - (ataxia, dystonia, esenciálny tremor, Parkinsonová choroba, atypický parkinsonismus
 • Chôdza, poruchy chôdze, rehabilitácia pacientov s poruchami chôdze
 • Význam rehabilitácie a fyzioterapie u pacientov s cievnymi chorobami CNS
 • Paliatívna starostlivosť o pacientov s ťažkými neurologickými postihnutiami
 • Geriatrický pacient a  rehabilitácia, fyzioterapia a balneoterapia     
 • Fyzioterapia u pacientov s vertebrogénnymi ochoreniami
 • Hyperbarická oxygenoterapia u neurologických pacientov
 • Tepelná terapeutická rehabilitácia
 • Chladová terapia    
 • Význam rehabilitácie a fyzioterapie u pacientov po operáciach chrbtice
 • Význam rehabilitácie a fyzioterapie u pacientov s  poruchami prehĺtania
 • Balneoterapia v prospech pacientov s neurologickými ochoreniami
 • Akupunktúra a jej význam u pacientov s neurologickými ochoreniami
 • Iplikátor („ihlo – masáž“ alebo ihloaplikácia) – význam v neurológii – skutočnosť alebo legenda?
 • Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s neurologickými chorobami       
 • Biomechanické meranie tela – DIERS
 • Rehabilitačné, zdravotnícke, ortopedické a protetické pomôcky a protézy v službách rehabilitácie neurologických pacientov
 • Varia
Dekanát FZ KU v Ružomberku