PREDBEŽNÝ PROGRAM  KONGRESU NeuroRehab  2 0 1 7

 

Štvrtok (16. 3. 2017)

Kinosála kúpeľného hotela   Choč*** v Kúpeľoch Lúčky a.s.
Registrácia účastníkov – od 11:00 hod.  do 18:00 hod.

 

12.30 – 13.00 hod. slávnostné otvorenie

 
 
príhovor riaditeľa ÚVN SNP FN Ružomberok MUDr. Ing. Petra Rendeka
príhovor predsedu Slovenskej neurologickej spoločnosti prof. MUDr. Jána Benetína, PhD.
príhovor dekanky FZ UK v Ružomberku doc. Anny Lesňákovej, PhD.
príhovor riaditeľky Kúpeľov Lúčky a.s., Ing.  Anastázia Mičková

 

14.00 – 16.00 hod. - pozvané prednášky

16:00 -  16:30 hod. - prestávka

16:30 – 18:30 hod. - prednášky v jednotlivých sekciách

18:30 – 20:00 hod. - večera

 

20:00 – 24:00 hod. – Spoločenský večer (v prípade záujmu účastníkov)

 

Piatok (17. 3. 2017) – Kinosála KH CHOČ***, Kúpele Lúčky a.s.

 

Registrácia účastníkov - od 8:00 hod. do 16:00 hod.

  8:00 - 11:00 hod. - Prednášky v jednotlivých sekciách

11:00 - 11:30 hod. - prestávka

11:30 – 13:30 hod. - Prednášky v jednotlivých sekciách

13:30 - 14:30 hod. - obed

14:30 – 16:30 hod. - Prednášky v jednotlivých sekciách

16:30 - 17:00 hod. -   prestávka

17:00 - 18:00 hod. – Posterová sekcia

 

Korzo, Ružomberok