Organizačný výbor

MUDr. Madarász Štefan, PhD. - predseda organizačného výboru

doc. MUDr. Hudáková Zuzana, PhD. – KF FZ KU, Ružomberok

Mgr. Droppová Zuzana

MUDr. Jurčová Daniela

Bc. Kucbelová Anna

MUDr. Nguyenová Miriam

Mgr. Priesolová Zuzana

Mgr. Priesolová Viera

Bc. Šedek Michal

Budova Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN v Ružomberku