Odborné a vedecké prednášky

 • Dĺžka vyžiadanej prednášky - 30 min. + 5 min. diskusia
 • Dĺžka prednášky - 10 min. + 2 min. diskusia
 • Dataprojekcia: akceptované sú diskety CD, flash disk (USB)
 • Formát
  •  Power Point 2003
  •  Power Point 2007
  •  Power Point XP
 • Diapozitívy, spätná projekcia a VHS nie sú akceptovateľné formáty    

POSTERY

Rozmery posterov: 110 cm výška a 90 cm šírka