Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska NeuroRehab

Dňa 18.3.2016 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky bolo zaregistrované
občianske združenie „Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska NeuroRehab“.Dňa 18.3.2016 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky bolo zaregistrované
občianske združenie „Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska NeuroRehab“.

Dňa 18.3.2016 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky bolo zaregistrované

občianske združenie „Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska NeuroRehab“.