Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

V mene organizačného a programového výboru si  

Vás dovoľujeme pozvať na

VII. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres

N e u r o R e h a b  2017

  

ktorý sa bude konať v kúpeľnom hoteli Choč***, Kúpele Lúčky, a.s.

16. – 17. marca 2017

 

Kúpele Lúčky,  a.s. 

Tešíme sa na stretnutie s vami v Ružomberku!

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN Ružomberok

predseda organizačného výboru

mob.: +421 905 961 268

e-mail: madaraszs@gmail.com 

www.neurorehab2017.com